Its official: de gemeenteraden van Weesp en Amsterdam hebben alle besluiten genomen om ervoor te zorgen dat Weesp in 2022 onderdeel wordt van Amsterdam! Na een lange periode van voorbereidingen en besluitvormingen is deze beslissing gemaakt. Nu ligt de bal bij de provincie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het parlement om dit besluit te ondersteunen. Maar wat betekent dit nu concreet, en biedt het voordelen voor mensen die overwegen van Amsterdam naar Weesp te verhuizen?

Wat betekent dit in de praktijk?

Onderdeel van de afspraak tussen de gemeenten is dat de samenvoeging zo min mogelijk impact heeft op het dagelijks leven in Weesp. Ook blijft het unieke karakter van de stad Weesp behouden. Wat er dan concreet verandert voor een Weesper? Dat hij of zij na de gemeentelijke samenvoeging een verlenging van bijvoorbeeld een paspoort k aan een Amsterdams stadsloket kan regelen.

Ook doet Weesp over twee jaar mee met de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat betekent niet dat er voor Weesp zelf niet ook gestemd wordt: Stemmen voor een eigen bestuurscommissie gebeurt ook in 2022. Deze commissie maakt eigen afwegingen en keuzes voor de stad Weesp, maar werkt binnen de stedelijke (beleids)kaders van Amsterdam.

Waarom worden Weesp en Amsterdam eigenlijk samengevoegd?

In het herindelingsontwerp is het volgende te lezen: Het bestuur van Weesp heeft geconcludeerd dat het niet langer zelfstandig op een goede manier kan voldoen aan de wensen en ambities van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente Amsterdam wil deze rol vervullen vanuit het streven een verantwoordelijke gemeente te zijn. Kort gezegd: Weesp wil meer bestuurskracht, om zo beter aan de vragen en wensen van haar inwoners te kunnen voldoen. De gemeenteraad van Amsterdam stond hierachter, net als 56,5% van de Weespers. Hiervoor was Weesp al ambtelijk gefuseerd: De ambtenaren van de gemeente Weesp traden op 1 juni 2019 namelijk in dienst bij de gemeente Amsterdam. Dit is dus eigenlijk een hele logische volgende stap.

Voordelen

Een groot voordeel dat ontstaat door deze samenvoeging is dat Weesp een sterkere gemeente wordt die een hogere kwaliteit van de dienstverlening kan aanbieden en minder kwetsbaar is, zo is te lezen op de website van de gemeente Amsterdam & Weesp. Ook kan er straks door Weesp gebruikt gemaakt worden van de goede voorzieningen van Amsterdam en is de nieuwe gemeente een krachtige gesprekspartner voor instellingen, bedrijven en andere overheden. Voor mensen die overwegen om te verhuizen van Amsterdam naar Weesp biedt dit ook duidelijke voordelen. Zo verhuist u binnen dezelfde gemeente en zoals hierboven te lezen is, kunt u gebruik blijven maken van de goede voorzieningen die Amsterdam te bieden heeft. Dit terwijl u geniet van het unieke karakter van Weesp met alle voordelen van een groenere omgeving met veel meer ruimte!


Bent u benieuwd waar u in Weesp zou kunnen wonen? Bekijk ons huidige aanbod of neem vrijblijvend contact met ons op zodat we samen op zoek kunnen gaan naar uw droomhuis!